Shanghai to Nanjing trains (上海 - 南京)(275 results)

 • G7072

  05:48Shanghai
  07:57 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7032

  05:53Shanghai
  07:54 Nanjing
  2h1m
 • G456

  06:05Shanghai Hongqiao
  07:32 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • D352

  06:08Shanghai Hongqiao
  08:08 Nanjing South
  2h0m
  • 1st Cls. CNY 154 9 left Book
  • 2nd Cls. CNY 95.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 95.5 Book
 • G1970

  06:10Shanghai Hongqiao
  07:37 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 3 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 7 left Book
 • D636

  06:13Shanghai Hongqiao
  08:20 Nanjing South
  2h7m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 1 left Book
  • 1st Cls. CNY 154 7 left Book
 • G1802

  06:15Shanghai Hongqiao
  07:42 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
 • G7076

  06:20Shanghai
  08:33 Nanjing South
  2h13m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 4 left Book
  • Business Cls. CNY 451.5 7 left Book
 • G102

  06:26Shanghai Hongqiao
  07:46 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • D3002

  06:38Shanghai Hongqiao
  09:07 Nanjing South
  2h29m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G104

  06:40Shanghai Hongqiao
  08:00 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7002

  06:48Shanghai
  08:40 Nanjing
  1h52m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • D2206

  06:58Shanghai Hongqiao
  09:13 Nanjing South
  2h15m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • D3072

  07:03Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  2h15m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 9 left Book
 • G222

  07:05Shanghai
  08:24 Nanjing South
  1h19m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 234.5 7 left Book
  • Business Cls. CNY 438.5 SOLD OUT
 • G7034

  07:10Shanghai
  09:18 Nanjing
  2h8m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 9 left Book
 • G106

  07:12Shanghai Hongqiao
  08:36 Nanjing South
  1h24m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G1974

  07:17Shanghai Hongqiao
  08:47 Nanjing South
  1h30m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • D3056

  07:19Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  2h10m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G108

  07:22Shanghai Hongqiao
  09:04 Nanjing South
  1h42m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7102

  07:25Shanghai Hongqiao
  09:26 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 9 left Book
 • G110

  07:28Shanghai Hongqiao
  09:14 Nanjing South
  1h46m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G1232

  07:34Shanghai Hongqiao
  09:25 Nanjing South
  1h51m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • D2212

  07:37Shanghai Hongqiao
  09:51 Nanjing South
  2h14m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 9 left Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G7080

  07:44Shanghai
  09:42 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 8 left Book
  • Business Cls. CNY 451.5 9 left Book
 • G598

  07:46Shanghai Hongqiao
  08:58 Nanjing South
  1h12m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 3 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 SOLD OUT
 • G120

  07:51Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 6 left Book
 • G7004

  08:00Shanghai
  09:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 4 left Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G7268

  08:05Shanghai
  10:06 Nanjing South
  2h1m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G112

  08:05Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  1h24m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G1952

  08:10Shanghai Hongqiao
  09:38 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G7036

  08:10Shanghai
  10:14 Nanjing
  2h4m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 7 left Book
  • Business Cls. CNY 437.5 Book
 • G7232

  08:15Shanghai
  10:26 Nanjing South
  2h11m
 • G114

  08:15Shanghai Hongqiao
  09:48 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • D3064

  08:20Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  2h15m
 • G576

  08:24Shanghai Hongqiao
  09:57 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 8 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 6 left Book
 • D952

  08:30Shanghai
  10:13 Nanjing South
  1h43m
 • G676

  08:30Shanghai Hongqiao
  10:08 Nanjing South
  1h38m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G360

  08:36Shanghai Hongqiao
  09:44 Nanjing South
  1h8m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 4 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
 • G7084

  08:37Shanghai
  10:40 Nanjing South
  2h3m
  • 1st Cls. CNY 229.5 6 left Book
  • 2nd Cls. CNY 144.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 144.5 Book
 • G212

  08:42Shanghai Hongqiao
  10:16 Nanjing South
  1h34m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • D2216

  08:42Shanghai Hongqiao
  11:06 Nanjing South
  2h24m
 • G1866

  08:51Shanghai Hongqiao
  10:28 Nanjing South
  1h37m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 4 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G7104

  08:54Shanghai Hongqiao
  10:50 Nanjing
  1h56m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7006

  09:00Shanghai
  10:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 SOLD OUT
 • G7038

  09:05Shanghai
  11:04 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G230

  09:07Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 7 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G1258

  09:12Shanghai Hongqiao
  10:40 Nanjing South
  1h28m
 • D3022

  09:16Shanghai Hongqiao
  11:27 Nanjing South
  2h11m
 • G1806

  09:17Shanghai Hongqiao
  10:45 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 2 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 7 left Book
 • G7372

  09:27Shanghai Hongqiao
  11:32 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G1920

  09:28Shanghai Hongqiao
  10:49 Nanjing South
  1h21m
 • D956

  09:30Shanghai
  11:18 Nanjing South
  1h48m
  • Sleeper CNY 190 Book
  • Deluxe sleeper CNY 320 Book
  • 2nd Cls. CNY 95.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 95.5 1 left Book
 • G116

  09:33Shanghai Hongqiao
  11:05 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 2 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7564

  09:36Shanghai Hongqiao
  11:43 Nanjing South
  2h7m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G1204

  09:39Shanghai Hongqiao
  11:15 Nanjing South
  1h36m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G7132

  09:41Shanghai Hongqiao
  11:36 Nanjing South
  1h55m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • D3060

  09:46Shanghai Hongqiao
  12:22 Nanjing South
  2h36m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 3 left Book
  • 1st Cls. CNY 154 2 left Book
 • G7040

  09:54Shanghai
  11:52 Nanjing
  1h58m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G10

  10:00Shanghai Hongqiao
  11:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7008

  10:00Shanghai
  11:40 Nanjing
  1h40m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 3 left Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G7042

  10:06Shanghai
  12:01 Nanjing
  1h55m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7180

  10:07Shanghai Hongqiao
  11:31 Nanjing South
  1h24m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 4 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
 • D3068

  10:18Shanghai Hongqiao
  12:29 Nanjing South
  2h11m
 • G1214

  10:20Shanghai Hongqiao
  11:52 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Premier seat CNY 259.5 Book
 • G42

  10:26Shanghai Hongqiao
  11:47 Nanjing South
  1h21m
  • 1st Cls. CNY 229.5 8 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 2 left Book
  • 2nd Cls. CNY 134.5 SOLD OUT
 • G7136

  10:30Shanghai Hongqiao
  12:32 Nanjing South
  2h2m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 5 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G1236

  10:36Shanghai Hongqiao
  11:57 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Premier seat CNY 259.5 4 left Book
 • G7236

  10:40Shanghai
  12:39 Nanjing South
  1h59m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G122

  10:41Shanghai Hongqiao
  12:13 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
 • G7044

  10:46Shanghai
  12:44 Nanjing
  1h58m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7386

  10:54Shanghai Hongqiao
  12:31 Nanjing South
  1h37m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7240

  10:54Shanghai
  12:59 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G124

  11:00Shanghai Hongqiao
  12:08 Nanjing South
  1h8m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 7 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 SOLD OUT
 • G7010

  11:00Shanghai
  12:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G7106

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:58 Nanjing
  1h53m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G126

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:25 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G1252

  11:10Shanghai Hongqiao
  12:42 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
 • G7572

  11:10Shanghai Hongqiao
  13:21 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G7264

  11:17Shanghai
  13:11 Nanjing South
  1h54m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G130

  11:20Shanghai Hongqiao
  12:48 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G1228

  11:25Shanghai Hongqiao
  12:59 Nanjing South
  1h34m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 2 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
 • G7282

  11:33Shanghai
  13:34 Nanjing South
  2h1m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G7108

  11:40Shanghai Hongqiao
  13:39 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 Book
 • G1924

  11:41Shanghai Hongqiao
  13:14 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 SOLD OUT
 • G7244

  11:53Shanghai
  13:40 Nanjing South
  1h47m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 8 left Book
  • Business Cls. CNY 451.5 3 left Book
 • G1956

  11:59Shanghai Hongqiao
  13:44 Nanjing South
  1h45m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 2 left Book
 • G12

  12:00Shanghai
  13:08 Nanjing South
  1h8m
 • G7012

  12:05Shanghai
  13:44 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G7576

  12:16Shanghai Hongqiao
  14:14 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 8 left Book
 • G132

  12:17Shanghai Hongqiao
  13:38 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 3 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7046

  12:20Shanghai
  14:12 Nanjing
  1h52m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G460

  12:22Shanghai Hongqiao
  13:54 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 2 left Book
 • G7048

  12:25Shanghai
  14:34 Nanjing
  2h9m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 7 left Book
 • G412

  12:28Shanghai Hongqiao
  13:49 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 4 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
 • G1810

  12:33Shanghai Hongqiao
  14:08 Nanjing South
  1h35m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 2 left Book
 • G7296

  12:40Shanghai
  14:13 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • Business Cls. CNY 438.5 6 left Book
  • 1st Cls. CNY 234.5 SOLD OUT
 • G7110

  12:46Shanghai Hongqiao
  14:55 Nanjing
  2h9m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 Book
 • G7088

  12:54Shanghai
  14:58 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G1928

  12:55Shanghai Hongqiao
  14:28 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 SOLD OUT
 • G7014

  13:00Shanghai
  14:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G134

  13:01Shanghai Hongqiao
  14:22 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
 • G7164

  13:07Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7112

  13:13Shanghai Hongqiao
  15:16 Nanjing
  2h3m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7248

  13:14Shanghai
  15:18 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • D3026

  13:27Shanghai Hongqiao
  15:32 Nanjing South
  2h5m
  • 1st Cls. CNY 154 1 left Book
  • 2nd Cls. CNY 95.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 95.5 Book
 • G138

  13:30Shanghai Hongqiao
  14:50 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 3 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
 • G7148

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:42 Nanjing South
  2h7m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G140

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h30m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 2 left Book
 • G1814

  13:44Shanghai Hongqiao
  15:18 Nanjing South
  1h34m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G7092

  13:48Shanghai
  15:51 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • D3006

  13:53Shanghai Hongqiao
  16:02 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G4

  14:00Shanghai Hongqiao
  15:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7016

  14:00Shanghai
  15:41 Nanjing
  1h41m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G7114

  14:07Shanghai Hongqiao
  16:07 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 Book
 • G142

  14:10Shanghai Hongqiao
  15:25 Nanjing South
  1h15m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 3 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 6 left Book
 • G7276

  14:12Shanghai
  16:18 Nanjing South
  2h6m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G1932

  14:15Shanghai Hongqiao
  15:30 Nanjing South
  1h15m
 • G226

  14:20Shanghai Hongqiao
  15:41 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 6 left Book
 • D3094

  14:26Shanghai Hongqiao
  16:23 Nanjing South
  1h57m
  • 2nd Cls. CNY 89.5 6 left Book
  • 1st Cls. CNY 144.5 9 left Book
 • G7050

  14:30Shanghai
  16:30 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G1818

  14:33Shanghai Hongqiao
  16:13 Nanjing South
  1h40m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 6 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
 • D3010

  14:41Shanghai Hongqiao
  16:49 Nanjing South
  2h8m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G7100

  14:45Shanghai
  16:51 Nanjing
  2h6m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 9 left Book
 • G146

  14:52Shanghai Hongqiao
  16:17 Nanjing South
  1h25m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 6 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7018

  15:00Shanghai
  16:45 Nanjing
  1h45m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G14

  15:00Shanghai Hongqiao
  16:00 Nanjing South
  1h0m
 • G7140

  15:04Shanghai Hongqiao
  17:07 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G214

  15:05Shanghai Hongqiao
  16:34 Nanjing South
  1h29m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 6 left Book
 • D3032

  15:16Shanghai Hongqiao
  17:21 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G148

  15:23Shanghai Hongqiao
  16:50 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
 • G1736

  15:28Shanghai Hongqiao
  17:02 Nanjing South
  1h34m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G7218

  15:29Shanghai
  17:13 Nanjing South
  1h44m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 8 left Book
 • G7052

  15:39Shanghai
  17:44 Nanjing
  2h5m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 8 left Book
 • G1822

  15:40Shanghai Hongqiao
  17:06 Nanjing South
  1h26m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 7 left Book
 • G7252

  15:44Shanghai
  16:57 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 234.5 Book
 • G7152

  15:52Shanghai Hongqiao
  18:03 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 7 left Book
 • G170

  15:52Shanghai Hongqiao
  17:13 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 4 left Book
 • D3052

  15:58Shanghai Hongqiao
  17:54 Nanjing South
  1h56m
  • 2nd Cls. CNY 89.5 Book
  • 1st Cls. CNY 144.5 Book
 • G7020

  16:00Shanghai
  17:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • D3142

  16:01Shanghai Hongqiao
  18:07 Nanjing
  2h6m
 • G150

  16:05Shanghai Hongqiao
  17:25 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 9 left Book
 • D3014

  16:07Shanghai Hongqiao
  18:18 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G1936

  16:12Shanghai Hongqiao
  17:36 Nanjing South
  1h24m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 7 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 4 left Book
 • G7116

  16:14Shanghai Hongqiao
  18:15 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G152

  16:18Shanghai Hongqiao
  17:31 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 2 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7054

  16:20Shanghai
  18:20 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7592

  16:25Shanghai Hongqiao
  18:36 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 5 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 8 left Book
 • G2812

  16:26Shanghai Hongqiao
  18:12 Nanjing South
  1h46m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G234

  16:32Shanghai Hongqiao
  17:45 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 2 left Book
 • G7376

  16:36Shanghai Hongqiao
  18:41 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G216

  16:37Shanghai Hongqiao
  18:04 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 9 left Book
 • D3086

  16:43Shanghai Hongqiao
  18:46 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. CNY 89.5 Book
  • 1st Cls. CNY 144.5 Book
 • D3042

  16:47Shanghai Hongqiao
  19:08 Nanjing South
  2h21m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G7222

  16:52Shanghai
  18:54 Nanjing South
  2h2m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 2 left Book
 • G7022

  17:00Shanghai
  18:41 Nanjing
  1h41m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G16

  17:00Shanghai Hongqiao
  17:59 Nanjing South
  0h59m
 • G1940

  17:06Shanghai Hongqiao
  18:19 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 2 left Book
 • G7144

  17:07Shanghai Hongqiao
  19:16 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G154

  17:13Shanghai Hongqiao
  18:33 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 4 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 5 left Book
 • G7118

  17:18Shanghai Hongqiao
  19:19 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 Book
 • G44

  17:23Shanghai Hongqiao
  18:50 Nanjing South
  1h27m
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 6 left Book
  • 2nd Cls. CNY 134.5 SOLD OUT
 • G7056

  17:26Shanghai
  19:25 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Business Cls. CNY 437.5 Book
 • G7256

  17:33Shanghai
  19:42 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G158

  17:34Shanghai Hongqiao
  19:05 Nanjing South
  1h31m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 5 left Book
 • G7196

  17:39Shanghai Hongqiao
  19:27 Nanjing South
  1h48m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 9 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 7 left Book
 • G7292

  17:43Shanghai
  19:23 Nanjing South
  1h40m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 234.5 Book
 • D3136

  17:45Shanghai Hongqiao
  20:28 Nanjing
  2h43m
  • 2nd Cls. CNY 93 Book
  • 1st Cls. CNY 149 Book
 • D3046

  17:53Shanghai Hongqiao
  19:57 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. CNY 95.5 Book
  • 1st Cls. CNY 154 Book
 • G7024

  18:00Shanghai
  19:45 Nanjing
  1h45m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G18

  18:00Shanghai Hongqiao
  18:59 Nanjing South
  0h59m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 SOLD OUT
 • G298

  18:05Shanghai Hongqiao
  19:40 Nanjing South
  1h35m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 5 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 5 left Book
 • G7120

  18:09Shanghai Hongqiao
  20:09 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7058

  18:13Shanghai
  20:20 Nanjing
  2h7m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G1826

  18:20Shanghai Hongqiao
  20:13 Nanjing South
  1h53m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 4 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 3 left Book
 • G7156

  18:26Shanghai Hongqiao
  20:57 Nanjing South
  2h31m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7600

  18:28Shanghai Hongqiao
  20:17 Nanjing South
  1h49m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7520

  18:34Shanghai Hongqiao
  20:40 Nanjing South
  2h6m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7272

  18:42Shanghai
  20:44 Nanjing South
  2h2m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7176

  18:43Shanghai Hongqiao
  20:41 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 9 left Book
 • D3126

  18:47Shanghai Hongqiao
  21:16 Nanjing
  2h29m
  • 2nd Cls. CNY 93 Book
  • 1st Cls. CNY 149 Book
 • G7026

  19:00Shanghai
  20:40 Nanjing
  1h40m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G7122

  19:03Shanghai Hongqiao
  21:10 Nanjing South
  2h7m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7590

  19:05Shanghai Hongqiao
  20:37 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 1 left Book
 • G7260

  19:12Shanghai
  21:16 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G7584

  19:17Shanghai Hongqiao
  21:21 Nanjing
  2h4m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G368

  19:18Shanghai Hongqiao
  20:26 Nanjing South
  1h8m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 1 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 SOLD OUT
 • G1378

  19:28Shanghai Hongqiao
  21:04 Nanjing South
  1h36m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 6 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 5 left Book
 • G7124

  19:29Shanghai Hongqiao
  21:28 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7062

  19:32Shanghai
  21:33 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7064

  19:37Shanghai
  21:51 Nanjing South
  2h14m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7588

  19:54Shanghai Hongqiao
  22:04 Nanjing South
  2h10m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7300

  19:55Shanghai
  21:34 Nanjing South
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 234.5 Book
  • Business Cls. CNY 438.5 9 left Book
 • G7178

  19:55Shanghai Hongqiao
  21:22 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. CNY 134.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 429.5 Book
 • G7028

  20:00Shanghai
  21:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
  • Premier seat CNY 262.5 Book
 • G7066

  20:08Shanghai
  22:09 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • G7068

  20:19Shanghai
  22:21 Nanjing South
  2h2m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7596

  20:22Shanghai Hongqiao
  21:43 Nanjing South
  1h21m
  • 1st Cls. CNY 229.5 3 left Book
  • Business Cls. CNY 429.5 7 left Book
  • 2nd Cls. CNY 134.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 134.5 Book
 • G7126

  20:30Shanghai Hongqiao
  22:33 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7286

  20:35Shanghai
  22:27 Nanjing South
  1h52m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
 • G7070

  20:40Shanghai
  22:40 Nanjing South
  2h0m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7582

  20:45Shanghai Hongqiao
  22:45 Nanjing South
  2h0m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 8 left Book
 • G7030

  21:00Shanghai
  22:59 Nanjing South
  1h59m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • D314

  21:07Shanghai
  23:35 Nanjing
  2h28m
 • D2282

  21:26Shanghai Hongqiao
  23:14 Nanjing
  1h48m
  • 2nd Cls. CNY 93 Book
  • 1st Cls. CNY 149 Book
 • G7350

  21:42Shanghai Hongqiao
  23:28 Nanjing South
  1h46m
  • 2nd Cls. CNY 144.5 Book
  • 1st Cls. CNY 229.5 Book
  • Business Cls. CNY 451.5 Book
 • G7096

  21:50Shanghai
  23:30 Nanjing
  1h40m
  • 2nd Cls. CNY 139.5 Book
  • 1st Cls. CNY 219.5 Book
 • D306

  22:55Shanghai
  01:40 +1 Nanjing
  2h45m
  • 2nd Cls. CNY 88.5 1 left Book
  • Soft sleeper CNY 200 6 left Book
  • Soft seat CNY 88.5 SOLD OUT
 • K526

  04:14Shanghai South
  08:09 Nanjing
  3h55m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K528

  04:29Shanghai South
  08:16 Nanjing
  3h47m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K290

  08:51Shanghai
  12:41 Nanjing
  3h50m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K376

  08:57Shanghai
  12:49 Nanjing
  3h52m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 SOLD OUT
 • K516

  09:16Shanghai
  12:57 Nanjing
  3h41m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 4 left Book
 • K360

  09:23Shanghai
  13:08 Nanjing
  3h45m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K1556

  10:21Shanghai
  14:20 Nanjing
  3h59m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K2186

  11:03Shanghai
  15:15 Nanjing
  4h12m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K234

  11:10Shanghai
  15:09 Nanjing
  3h59m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K1156

  11:16Shanghai
  15:03 Nanjing
  3h47m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K1012

  11:41Shanghai
  16:11 Nanjing
  4h30m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K464

  11:48Shanghai
  16:17 Nanjing
  4h29m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 159.5 Book
 • T204

  12:04Shanghai
  15:38 Nanjing
  3h34m
  • Hard seat CNY 46.5 3 left Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 3 left Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 SOLD OUT
 • 1462

  12:18Shanghai
  16:26 Nanjing
  4h8m
  • Hard seat CNY 40.5 Book
  • Hard sleeper CNY 94.5 Book
  • Soft sleeper CNY 140.5 Book
 • K782

  12:28Shanghai
  16:47 Nanjing
  4h19m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
 • K850

  12:34Shanghai
  16:39 Nanjing
  4h5m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K172

  13:09Shanghai
  17:47 Nanjing
  4h38m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K1152

  13:32Shanghai
  17:20 Nanjing
  3h48m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K1102

  13:44Shanghai
  17:29 Nanjing
  3h45m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K738

  14:06Shanghai
  18:10 Nanjing
  4h4m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • T132

  14:19Shanghai
  17:37 Nanjing
  3h18m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 3 left Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 SOLD OUT
 • K1806

  14:26Shanghai South
  18:23 Nanjing
  3h57m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • K560

  14:48Shanghai
  19:02 Nanjing
  4h14m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 8 left Book
 • Z268

  14:54Shanghai
  17:53 Nanjing
  2h59m
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
  • Hard seat CNY 46.5 SOLD OUT
  • Deluxe sleeper CNY 261.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 46.5 Book
 • K1106

  15:06Shanghai
  19:49 Nanjing
  4h43m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • T116

  15:33Shanghai
  18:47 Nanjing
  3h14m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 4 left Book
 • Z252

  15:52Shanghai
  18:53 Nanjing
  3h1m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 6 left Book
 • K372

  16:03Shanghai
  19:43 Nanjing
  3h40m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 6 left Book
 • K1512

  16:17Shanghai South
  20:25 Nanjing
  4h8m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 6 left Book
 • K152

  16:31Shanghai
  20:33 Nanjing
  4h2m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 2 left Book
 • K48

  16:34Shanghai South
  20:45 Nanjing
  4h11m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 8 left Book
 • T110

  18:02Shanghai
  21:52 Nanjing
  3h50m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 3 left Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 8 left Book
  • Deluxe sleeper CNY 326 SOLD OUT
 • K188

  18:08Shanghai
  23:29 Nanjing
  5h21m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 4 left Book
 • K1332

  18:17Shanghai
  23:50 Nanjing
  5h33m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 SOLD OUT
 • Z216

  18:37Shanghai
  21:14 Nanjing
  2h37m
  • Soft seat CNY 71.5 6 left Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Hard seat CNY 46.5 SOLD OUT
  • Soft sleeper CNY 146.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 46.5 Book
 • Z92

  18:44Shanghai
  21:34 Nanjing
  2h50m
  • Soft sleeper CNY 146.5 4 left Book
  • Deluxe sleeper CNY 261.5 2 left Book
  • Hard seat CNY 46.5 SOLD OUT
  • Hard sleeper CNY 100.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 46.5 5 left Book
 • Z196

  18:51Shanghai
  21:21 Nanjing
  2h30m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Deluxe sleeper CNY 261.5 8 left Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 Book
 • Z172

  19:04Shanghai
  22:01 Nanjing
  2h57m
 • Z282

  19:30Shanghai South
  22:44 Nanjing
  3h14m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 8 left Book
 • Z40

  19:40Shanghai
  22:50 Nanjing
  3h10m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 SOLD OUT
 • Z164

  20:10Shanghai
  22:56 Nanjing
  2h46m
  • Hard seat CNY 46.5 Book
  • Soft sleeper CNY 146.5 4 left Book
  • Hard sleeper CNY 100.5 SOLD OUT