Shanghai Hongqiao - Nanjing South Rating: 10

Filter
 • K526

  04:14Shanghai South
  08:09 Nanjing
  3h55m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K528

  04:29Shanghai South
  08:16 Nanjing
  3h47m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7072

  05:48Shanghai
  07:57 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G7032

  05:53Shanghai
  07:54 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Standing $ 22.16 Book
 • G456

  06:05Shanghai Hongqiao
  07:32 Nanjing South
  1h27m
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • D352

  06:08Shanghai Hongqiao
  08:08 Nanjing South
  2h0m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G1970

  06:10Shanghai Hongqiao
  07:37 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D636

  06:13Shanghai Hongqiao
  08:20 Nanjing South
  2h7m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G1802

  06:15Shanghai Hongqiao
  07:42 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7076

  06:20Shanghai
  08:33 Nanjing South
  2h13m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G102

  06:26Shanghai Hongqiao
  07:46 Nanjing South
  1h20m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D3002

  06:38Shanghai Hongqiao
  09:07 Nanjing South
  2h29m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
 • G104

  06:40Shanghai Hongqiao
  08:00 Nanjing South
  1h20m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7002

  06:48Shanghai
  08:40 Nanjing
  1h52m
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • Standing $ 22.16 Book
 • D2206

  06:58Shanghai Hongqiao
  09:13 Nanjing South
  2h15m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G6

  07:00Shanghai
  08:11 Nanjing South
  1h11m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 37.25 Book
  • Business Cls. $ 69.65 Book
 • D3072

  07:03Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  2h15m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G222

  07:05Shanghai
  08:24 Nanjing South
  1h19m
  • Business Cls. $ 69.65 Book
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 37.25 Book
 • G7034

  07:10Shanghai
  09:18 Nanjing
  2h8m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G106

  07:12Shanghai Hongqiao
  08:36 Nanjing South
  1h24m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
 • G1974

  07:17Shanghai Hongqiao
  08:47 Nanjing South
  1h30m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D3056

  07:19Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  2h10m
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G108

  07:22Shanghai Hongqiao
  09:04 Nanjing South
  1h42m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
 • G7102

  07:25Shanghai Hongqiao
  09:26 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G7395

  07:27Shanghai Hongqiao
  10:55 Nanjing South
  3h28m
  • 2nd Cls. $ 30.97 Book
  • 1st Cls. $ 51.14 Book
  • Business Cls. $ 96.01 Book
  • Standing $ 30.97 Book
 • G110

  07:28Shanghai Hongqiao
  09:14 Nanjing South
  1h46m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G1232

  07:34Shanghai Hongqiao
  09:25 Nanjing South
  1h51m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D2212

  07:37Shanghai Hongqiao
  09:51 Nanjing South
  2h14m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G7080

  07:44Shanghai
  09:42 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G598

  07:46Shanghai Hongqiao
  08:58 Nanjing South
  1h12m
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G120

  07:51Shanghai Hongqiao
  09:18 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G8

  08:00Shanghai Hongqiao
  09:00 Nanjing South
  1h0m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7004

  08:00Shanghai
  09:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
  • Standing $ 22.16 Book
 • G112

  08:05Shanghai Hongqiao
  09:29 Nanjing South
  1h24m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7268

  08:05Shanghai
  10:06 Nanjing South
  2h1m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • Standing $ 22.95 Book
 • G7036

  08:10Shanghai
  10:14 Nanjing
  2h4m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G1952

  08:10Shanghai Hongqiao
  09:38 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G114

  08:15Shanghai Hongqiao
  09:48 Nanjing South
  1h33m
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7232

  08:15Shanghai
  10:26 Nanjing South
  2h11m
  • Business Cls. $ 71.71 Book
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Standing $ 22.95 Book
 • D3064

  08:20Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  2h15m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G576

  08:24Shanghai Hongqiao
  09:57 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D952

  08:30Shanghai
  10:13 Nanjing South
  1h43m
  • Sleeper $ 30.18 Book
  • Deluxe sleeper $ 50.83 Book
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G676

  08:30Shanghai Hongqiao
  10:08 Nanjing South
  1h38m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G360

  08:36Shanghai Hongqiao
  09:44 Nanjing South
  1h8m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7084

  08:37Shanghai
  10:40 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • D2216

  08:42Shanghai Hongqiao
  11:06 Nanjing South
  2h24m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G212

  08:42Shanghai Hongqiao
  10:16 Nanjing South
  1h34m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
 • G1866

  08:51Shanghai Hongqiao
  10:28 Nanjing South
  1h37m
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • K290

  08:51Shanghai
  12:41 Nanjing
  3h50m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7104

  08:54Shanghai Hongqiao
  10:50 Nanjing
  1h56m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • K376

  08:57Shanghai
  12:49 Nanjing
  3h52m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7006

  09:00Shanghai
  10:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G2

  09:00Shanghai Hongqiao
  10:00 Nanjing South
  1h0m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7038

  09:05Shanghai
  11:04 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G230

  09:07Shanghai Hongqiao
  10:35 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G1258

  09:12Shanghai Hongqiao
  10:40 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Premier seat $ 41.22 Book
 • D3022

  09:16Shanghai Hongqiao
  11:27 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • K516

  09:16Shanghai
  12:57 Nanjing
  3h41m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G1806

  09:17Shanghai Hongqiao
  10:45 Nanjing South
  1h28m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K360

  09:23Shanghai
  13:08 Nanjing
  3h45m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7372

  09:27Shanghai Hongqiao
  11:32 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G1920

  09:28Shanghai Hongqiao
  10:49 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D956

  09:30Shanghai
  11:18 Nanjing South
  1h48m
  • Sleeper $ 30.18 Book
  • Deluxe sleeper $ 50.83 Book
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G116

  09:33Shanghai Hongqiao
  11:05 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7564

  09:36Shanghai Hongqiao
  11:43 Nanjing South
  2h7m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • Standing $ 22.95 Book
 • G1204

  09:39Shanghai Hongqiao
  11:15 Nanjing South
  1h36m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7132

  09:41Shanghai Hongqiao
  11:36 Nanjing South
  1h55m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • D3060

  09:46Shanghai Hongqiao
  12:22 Nanjing South
  2h36m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
 • G7040

  09:54Shanghai
  11:52 Nanjing
  1h58m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7008

  10:00Shanghai
  11:40 Nanjing
  1h40m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G10

  10:00Shanghai Hongqiao
  11:00 Nanjing South
  1h0m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7042

  10:06Shanghai
  12:01 Nanjing
  1h55m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7180

  10:07Shanghai Hongqiao
  11:31 Nanjing South
  1h24m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • D3090

  10:12Shanghai Hongqiao
  12:03 Nanjing South
  1h51m
  • 1st Cls. $ 22.95 Book
  • 2nd Cls. $ 14.22 Book
  • Standing $ 14.22 Book
 • D3068

  10:18Shanghai Hongqiao
  12:29 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G1214

  10:20Shanghai Hongqiao
  11:52 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Premier seat $ 41.22 Book
 • K1556

  10:21Shanghai
  14:20 Nanjing
  3h59m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G42

  10:26Shanghai Hongqiao
  11:47 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7136

  10:30Shanghai Hongqiao
  12:32 Nanjing South
  2h2m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G1236

  10:36Shanghai Hongqiao
  11:57 Nanjing South
  1h21m
  • Premier seat $ 41.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7236

  10:40Shanghai
  12:39 Nanjing South
  1h59m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G122

  10:41Shanghai Hongqiao
  12:13 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7044

  10:46Shanghai
  12:44 Nanjing
  1h58m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7386

  10:54Shanghai Hongqiao
  12:31 Nanjing South
  1h37m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7240

  10:54Shanghai
  12:59 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G124

  11:00Shanghai Hongqiao
  12:08 Nanjing South
  1h8m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7010

  11:00Shanghai
  12:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • K2186

  11:03Shanghai
  15:15 Nanjing
  4h12m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G126

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:25 Nanjing South
  1h20m
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7106

  11:05Shanghai Hongqiao
  12:58 Nanjing
  1h53m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7572

  11:10Shanghai Hongqiao
  13:21 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G1252

  11:10Shanghai Hongqiao
  12:42 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K234

  11:10Shanghai
  15:09 Nanjing
  3h59m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K1156

  11:16Shanghai
  15:03 Nanjing
  3h47m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7264

  11:17Shanghai
  13:11 Nanjing South
  1h54m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G130

  11:20Shanghai Hongqiao
  12:48 Nanjing South
  1h28m
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G1228

  11:25Shanghai Hongqiao
  12:59 Nanjing South
  1h34m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7282

  11:33Shanghai
  13:34 Nanjing South
  2h1m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7108

  11:40Shanghai Hongqiao
  13:39 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G1924

  11:41Shanghai Hongqiao
  13:14 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K1012

  11:41Shanghai
  16:11 Nanjing
  4h30m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K464

  11:48Shanghai
  16:17 Nanjing
  4h29m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 17 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7244

  11:53Shanghai
  13:40 Nanjing South
  1h47m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G1956

  11:59Shanghai Hongqiao
  13:44 Nanjing South
  1h45m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G12

  12:00Shanghai
  13:08 Nanjing South
  1h8m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 37.25 Book
  • Business Cls. $ 69.65 Book
 • T204

  12:04Shanghai
  15:38 Nanjing
  3h34m
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Standing $ 7.39 Book
 • G7012

  12:05Shanghai
  13:44 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G7576

  12:16Shanghai Hongqiao
  14:14 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G132

  12:17Shanghai Hongqiao
  13:38 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • 1462

  12:18Shanghai
  16:26 Nanjing
  4h8m
  • Hard seat $ 6.44 Book
  • Hard sleeper $ 15.01 Book
  • Soft sleeper $ 22.32 Book
 • G7046

  12:20Shanghai
  14:12 Nanjing
  1h52m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G460

  12:22Shanghai Hongqiao
  13:54 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7048

  12:25Shanghai
  14:34 Nanjing
  2h9m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G412

  12:28Shanghai Hongqiao
  13:49 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K782

  12:28Shanghai
  16:47 Nanjing
  4h19m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
 • G1810

  12:33Shanghai Hongqiao
  14:08 Nanjing South
  1h35m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • K850

  12:34Shanghai
  16:39 Nanjing
  4h5m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7296

  12:40Shanghai
  14:13 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • Business Cls. $ 69.65 Book
  • 1st Cls. $ 37.25 Book
 • G7110

  12:46Shanghai Hongqiao
  14:40 Xianlin
  1h54m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 33.28 Book
  • Business Cls. $ 66.47 Book
 • G7088

  12:54Shanghai
  14:58 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G1928

  12:55Shanghai Hongqiao
  14:28 Nanjing South
  1h33m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7014

  13:00Shanghai
  14:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G134

  13:01Shanghai Hongqiao
  14:22 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7164

  13:07Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • K172

  13:09Shanghai
  17:47 Nanjing
  4h38m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7112

  13:13Shanghai Hongqiao
  15:16 Nanjing
  2h3m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7248

  13:14Shanghai
  15:18 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • D3026

  13:27Shanghai Hongqiao
  15:32 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G138

  13:30Shanghai Hongqiao
  14:50 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • K1152

  13:32Shanghai
  17:20 Nanjing
  3h48m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G140

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:05 Nanjing South
  1h30m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7148

  13:35Shanghai Hongqiao
  15:42 Nanjing South
  2h7m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G1814

  13:44Shanghai Hongqiao
  15:18 Nanjing South
  1h34m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K1102

  13:44Shanghai
  17:29 Nanjing
  3h45m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7092

  13:48Shanghai
  15:51 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • D3006

  13:53Shanghai Hongqiao
  16:02 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
  • Standing $ 15.17 Book
 • G4

  14:00Shanghai Hongqiao
  15:00 Nanjing South
  1h0m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7016

  14:00Shanghai
  15:41 Nanjing
  1h41m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • K738

  14:06Shanghai
  18:10 Nanjing
  4h4m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7114

  14:07Shanghai Hongqiao
  16:07 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G142

  14:10Shanghai Hongqiao
  15:25 Nanjing South
  1h15m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7276

  14:12Shanghai
  16:18 Nanjing South
  2h6m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • Standing $ 22.95 Book
 • G1932

  14:15Shanghai Hongqiao
  15:30 Nanjing South
  1h15m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • T132

  14:19Shanghai
  17:37 Nanjing
  3h18m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G226

  14:20Shanghai Hongqiao
  15:41 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D3094

  14:26Shanghai Hongqiao
  16:23 Nanjing South
  1h57m
  • 2nd Cls. $ 14.22 Book
  • 1st Cls. $ 22.95 Book
  • Standing $ 14.22 Book
 • K1806

  14:26Shanghai South
  18:23 Nanjing
  3h57m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7050

  14:30Shanghai
  16:30 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G1818

  14:33Shanghai Hongqiao
  16:13 Nanjing South
  1h40m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D3010

  14:41Shanghai Hongqiao
  16:49 Nanjing South
  2h8m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
 • G7100

  14:45Shanghai
  16:51 Nanjing
  2h6m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • K560

  14:48Shanghai
  19:02 Nanjing
  4h14m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 17 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G146

  14:52Shanghai Hongqiao
  16:17 Nanjing South
  1h25m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • Z268

  14:54Shanghai
  17:53 Nanjing
  2h59m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
  • Deluxe sleeper $ 51.78 Book
 • G7018

  15:00Shanghai
  16:45 Nanjing
  1h45m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G14

  15:00Shanghai Hongqiao
  16:00 Nanjing South
  1h0m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7140

  15:04Shanghai Hongqiao
  17:07 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G214

  15:05Shanghai Hongqiao
  16:34 Nanjing South
  1h29m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K1106

  15:06Shanghai
  19:49 Nanjing
  4h43m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • D3032

  15:16Shanghai Hongqiao
  17:21 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
 • G148

  15:23Shanghai Hongqiao
  16:50 Nanjing South
  1h27m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G1736

  15:28Shanghai Hongqiao
  17:02 Nanjing South
  1h34m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7218

  15:29Shanghai
  17:13 Nanjing South
  1h44m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • T116

  15:33Shanghai
  18:47 Nanjing
  3h14m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7052

  15:39Shanghai
  17:44 Nanjing
  2h5m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G1822

  15:40Shanghai Hongqiao
  17:06 Nanjing South
  1h26m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7252

  15:44Shanghai
  16:57 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 37.25 Book
 • G7152

  15:52Shanghai Hongqiao
  18:03 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G170

  15:52Shanghai Hongqiao
  17:13 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • Z252

  15:52Shanghai
  18:53 Nanjing
  3h1m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • D3052

  15:58Shanghai Hongqiao
  17:54 Nanjing South
  1h56m
  • 2nd Cls. $ 14.22 Book
  • 1st Cls. $ 22.95 Book
 • G7020

  16:00Shanghai
  17:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • D3142

  16:01Shanghai Hongqiao
  18:07 Nanjing
  2h6m
  • 2nd Cls. $ 14.78 Book
  • 1st Cls. $ 17.71 Book
 • K372

  16:03Shanghai
  19:43 Nanjing
  3h40m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G150

  16:05Shanghai Hongqiao
  17:25 Nanjing South
  1h20m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
 • D3014

  16:07Shanghai Hongqiao
  18:18 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
 • G1936

  16:12Shanghai Hongqiao
  17:36 Nanjing South
  1h24m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7116

  16:14Shanghai Hongqiao
  18:15 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • K1512

  16:17Shanghai South
  20:25 Nanjing
  4h8m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G152

  16:18Shanghai Hongqiao
  17:31 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7054

  16:20Shanghai
  18:20 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7592

  16:25Shanghai Hongqiao
  18:36 Nanjing South
  2h11m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G2812

  16:26Shanghai Hongqiao
  18:12 Nanjing South
  1h46m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K152

  16:31Shanghai
  20:33 Nanjing
  4h2m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G234

  16:32Shanghai Hongqiao
  17:45 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • K48

  16:34Shanghai South
  20:45 Nanjing
  4h11m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7376

  16:36Shanghai Hongqiao
  18:41 Nanjing South
  2h5m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G216

  16:37Shanghai Hongqiao
  18:04 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • D3086

  16:43Shanghai Hongqiao
  18:46 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. $ 14.22 Book
  • 1st Cls. $ 22.95 Book
 • D3042

  16:47Shanghai Hongqiao
  19:08 Nanjing South
  2h21m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
 • G7222

  16:52Shanghai
  18:54 Nanjing South
  2h2m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G16

  17:00Shanghai Hongqiao
  17:59 Nanjing South
  0h59m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7022

  17:00Shanghai
  18:41 Nanjing
  1h41m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G1940

  17:06Shanghai Hongqiao
  18:19 Nanjing South
  1h13m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7144

  17:07Shanghai Hongqiao
  19:16 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G154

  17:13Shanghai Hongqiao
  18:33 Nanjing South
  1h20m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7118

  17:18Shanghai Hongqiao
  19:19 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G44

  17:23Shanghai Hongqiao
  18:50 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7056

  17:26Shanghai
  19:25 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Business Cls. $ 69.49 Book
 • G7256

  17:33Shanghai
  19:42 Nanjing South
  2h9m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G158

  17:34Shanghai Hongqiao
  19:05 Nanjing South
  1h31m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7196

  17:39Shanghai Hongqiao
  19:27 Nanjing South
  1h48m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7292

  17:43Shanghai
  19:23 Nanjing South
  1h40m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 37.25 Book
 • D3136

  17:45Shanghai Hongqiao
  20:28 Nanjing
  2h43m
  • 2nd Cls. $ 14.78 Book
  • 1st Cls. $ 17.71 Book
 • D3046

  17:53Shanghai Hongqiao
  19:57 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. $ 15.17 Book
  • 1st Cls. $ 18.35 Book
 • G7024

  18:00Shanghai
  19:45 Nanjing
  1h45m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G18

  18:00Shanghai Hongqiao
  18:59 Nanjing South
  0h59m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • T110

  18:02Shanghai
  21:52 Nanjing
  3h50m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Deluxe sleeper $ 51.78 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G298

  18:05Shanghai Hongqiao
  19:40 Nanjing South
  1h35m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • K188

  18:08Shanghai
  23:29 Nanjing
  5h21m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7120

  18:09Shanghai Hongqiao
  20:09 Nanjing
  2h0m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7058

  18:13Shanghai
  20:20 Nanjing
  2h7m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • K1332

  18:17Shanghai
  23:50 Nanjing
  5h33m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7391

  18:18Shanghai Hongqiao
  21:44 Nanjing South
  3h26m
  • 2nd Cls. $ 30.97 Book
  • 1st Cls. $ 51.14 Book
  • Business Cls. $ 96.01 Book
  • Standing $ 30.97 Book
 • G1826

  18:20Shanghai Hongqiao
  20:13 Nanjing South
  1h53m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7156

  18:26Shanghai Hongqiao
  20:57 Nanjing South
  2h31m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G7600

  18:28Shanghai Hongqiao
  20:17 Nanjing South
  1h49m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7520

  18:34Shanghai Hongqiao
  20:40 Nanjing South
  2h6m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • Z216

  18:37Shanghai
  21:14 Nanjing
  2h37m
  • Soft seat $ 11.36 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Standing $ 7.39 Book
 • G7272

  18:42Shanghai
  20:44 Nanjing South
  2h2m
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • Standing $ 22.95 Book
 • G7176

  18:43Shanghai Hongqiao
  20:41 Nanjing South
  1h58m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • Z92

  18:44Shanghai
  21:34 Nanjing
  2h50m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
  • Deluxe sleeper $ 51.78 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
 • D3126

  18:47Shanghai Hongqiao
  21:16 Nanjing
  2h29m
  • 2nd Cls. $ 14.78 Book
  • 1st Cls. $ 17.71 Book
 • Z196

  18:51Shanghai
  21:21 Nanjing
  2h30m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
  • Deluxe sleeper $ 41.54 Book
 • G7026

  19:00Shanghai
  20:40 Nanjing
  1h40m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G22

  19:00Shanghai Hongqiao
  20:00 Nanjing South
  1h0m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7122

  19:03Shanghai Hongqiao
  21:10 Nanjing South
  2h7m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • Z172

  19:04Shanghai
  22:01 Nanjing
  2h57m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7590

  19:05Shanghai Hongqiao
  20:37 Nanjing South
  1h32m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7260

  19:12Shanghai
  21:16 Nanjing South
  2h4m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7584

  19:17Shanghai Hongqiao
  21:21 Nanjing
  2h4m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G368

  19:18Shanghai Hongqiao
  20:26 Nanjing South
  1h8m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G1378

  19:28Shanghai Hongqiao
  21:04 Nanjing South
  1h36m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7124

  19:29Shanghai Hongqiao
  21:28 Nanjing
  1h59m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • Z282

  19:30Shanghai South
  22:44 Nanjing
  3h14m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7062

  19:32Shanghai
  21:33 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • G7064

  19:37Shanghai
  21:51 Nanjing South
  2h14m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • Z40

  19:40Shanghai
  22:50 Nanjing
  3h10m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • D322

  19:53Shanghai
  22:21 Nanjing
  2h28m
  • 2nd Cls. $ 13.98 Book
  • Soft sleeper $ 32.4 Book
 • G7588

  19:54Shanghai Hongqiao
  22:04 Nanjing South
  2h10m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G7300

  19:55Shanghai
  21:34 Nanjing South
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 37.25 Book
  • Business Cls. $ 69.65 Book
 • G7178

  19:55Shanghai Hongqiao
  21:22 Nanjing South
  1h27m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • G7028

  20:00Shanghai
  21:39 Nanjing
  1h39m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
  • Premier seat $ 41.69 Book
 • G7066

  20:08Shanghai
  22:09 Nanjing
  2h1m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • Z164

  20:10Shanghai
  22:56 Nanjing
  2h46m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K8418

  20:16Shanghai
  23:56 Nanjing
  3h40m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 17 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
  • Standing $ 7.39 Book
 • G7068

  20:19Shanghai
  22:21 Nanjing South
  2h2m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G7596

  20:22Shanghai Hongqiao
  21:43 Nanjing South
  1h21m
  • 2nd Cls. $ 21.37 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 68.22 Book
 • 1228

  20:22Shanghai
  00:02 +1Nanjing
  3h40m
  • Hard seat $ 6.44 Book
  • Hard sleeper $ 15.01 Book
  • Soft sleeper $ 24.22 Book
 • K1048

  20:28Shanghai
  00:08 +1Nanjing
  3h40m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7126

  20:30Shanghai Hongqiao
  22:33 Nanjing South
  2h3m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • K8352

  20:30Shanghai South
  01:55 +1Nanjing
  5h25m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7286

  20:35Shanghai
  22:27 Nanjing South
  1h52m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
 • G7070

  20:40Shanghai
  22:40 Nanjing South
  2h0m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • G7582

  20:45Shanghai Hongqiao
  22:45 Nanjing South
  2h0m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • K282

  20:46Shanghai
  00:40 +1Nanjing
  3h54m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • K8356

  20:52Shanghai
  00:46 +1Nanjing
  3h54m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
 • G7030

  21:00Shanghai
  22:59 Nanjing South
  1h59m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • D314

  21:07Shanghai
  23:35 Nanjing
  2h28m
  • 2nd Cls. $ 13.98 Book
  • Soft sleeper $ 31.77 Book
 • K76

  21:16Shanghai South
  01:09 +1Nanjing
  3h53m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 17 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • D2282

  21:26Shanghai Hongqiao
  23:14 Nanjing
  1h48m
  • 2nd Cls. $ 14.78 Book
  • 1st Cls. $ 17.71 Book
 • K8402

  21:32Shanghai South
  01:17 +1Nanjing
  3h45m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • G7350

  21:42Shanghai Hongqiao
  23:28 Nanjing South
  1h46m
  • 2nd Cls. $ 22.95 Book
  • 1st Cls. $ 36.45 Book
  • Business Cls. $ 71.71 Book
 • K8482

  21:43Shanghai
  01:23 +1Nanjing
  3h40m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K1182

  21:43Shanghai South
  02:19 +1Nanjing
  4h36m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • G7096

  21:50Shanghai
  23:30 Nanjing
  1h40m
  • 2nd Cls. $ 22.16 Book
  • 1st Cls. $ 34.87 Book
 • K8372

  22:20Shanghai South
  02:39 +1Nanjing
  4h19m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • T136

  22:40Shanghai South
  02:33 +1Nanjing
  3h53m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 25.34 Book
 • D306

  22:55Shanghai
  01:40 +1Nanjing
  2h45m
  • 2nd Cls. $ 14.06 Book
  • Soft sleeper $ 31.77 Book
 • K8386

  23:12Shanghai
  02:46 +1Nanjing
  3h34m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K8432

  23:19Shanghai
  02:52 +1Nanjing
  3h33m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 17 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K8362

  23:20Shanghai South
  03:20 +1Nanjing
  4h0m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K8366

  23:37Shanghai
  03:04 +1Nanjing
  3h27m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 17 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
 • K1506

  23:46Shanghai
  03:27 +1Nanjing
  3h41m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
 • K8428

  23:55Shanghai
  03:38 +1Nanjing
  3h43m
  • Hard seat $ 7.39 Book
  • Hard sleeper $ 15.97 Book
  • Soft sleeper $ 23.27 Book

please provide departure date

OK

Ctrip provides a high-quality China train guide and a full schedule for Shanghai Hongqiao-Nanjing South trains. Find train schedules for Shanghai Hongqiao-Nanjing South on this page. Each year millions of customers use our train services. If you plan to travel from Shanghai Hongqiao to Nanjing South , you can check the train schedules on your computer or mobile phone.

Filter Remove filters

Departure time

Arrival time

Plan your trip

Book Train Tickets Online Quickly & Easily with Ctrip

Plan to travel by train in China? Ctrip will help you book China train tickets online quickly and easily! No more waiting in line at the railway station; now you can search train schedules and buy cheap train tickets for any high-speed rail route in China online with our websites in English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Russian, Spanish or Thai as well as simplified or traditional Chinese. Our database is connected to the official China high-speed train information center, so you can rest assured you are seeing the latest train timetables and official prices for all trains routes in China. We make China train ticket booking easy with our convenient online booking system. Your China high-speed train tickets can be picked up at any station in Mainland China or delivered to your address in select cities across China.

Cheap Travel by China’s High-Speed Rail: Safe, Convenient and Comfortable

If you’re looking for cheap travel in China, China’s high-speed rail is the way to go. China’s high-speed railway system connects more than 300 cities across China, including Beijing, Shanghai and Guangzhou. Over 16,000 km (9,940 mi) long, China boasts the largest high-speed train network in the world. With speeds of up to 300 km/h (186 mph), train travel in China is a fast, convenient, cheap and comfortable option. Book your China bullet train ticket now! High-speed D train tickets and G train tickets can be booked a minimum of 35 minutes before departure and a maximum of 60 days before departure.

China High Speed Train

Shanghai to Beijing Train | Shanghai to Hangzhou Train | Shenzhen to Guangzhou Train | Hangzhou to Shanghai Train | Guangzhou to Shenzhen Train | Shanghai to Nanjing Train | Shanghai to Suzhou Train | Shanghai to Ningbo Train | Beijing to Guangzhou Train | Shenzhen to Guilin Train | Guangzhou to Guilin Train | Beijing to Shanghai Train

Toolbox

China Train Schedule | China Train Stations