Guangzhou to Hengyang trains (广州 - 衡阳)(119 results)

 • G1408

  06:23Guangzhou South
  08:15 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1744

  06:34Guangzhou South
  08:33 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G276

  06:46Guangzhou South
  08:38 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1316

  06:51Guangzhou South
  08:43 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 5 left Book
 • G1102

  07:00Guangzhou South
  08:52 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 2 left Book
 • G6132

  07:06Guangzhou South
  09:05 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G832

  07:11Guangzhou South
  09:10 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1748

  07:22Guangzhou South
  09:16 Hengyang East
  1h54m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 9 left Book
  • Business Class $ 117.44 3 left Book
 • G1002

  07:34Guangzhou South
  09:26 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • G94

  07:39Guangzhou South
  09:32 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 3 left Book
 • G72

  07:46Guangzhou South
  09:49 Hengyang East
  2h3m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G6164

  08:20Guangzhou South
  10:19 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Premier seat $ 70.71 8 left Book
 • G636

  08:25Guangzhou South
  10:24 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Premier seat $ 70.71 2 left Book
 • G6072

  08:42Guangzhou South
  10:49 Hengyang East
  2h7m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Premier seat $ 70.71 Book
 • G1004

  09:11Guangzhou South
  11:03 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1108

  09:17Guangzhou South
  11:16 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 3 left Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Premier seat $ 70.71 5 left Book
  • Business Class $ 117.44 SOLD OUT
 • G6030

  10:05Guangzhou South
  11:58 Hengyang East
  1h53m
 • G532

  10:22Guangzhou South
  12:21 Hengyang East
  1h59m
 • G822

  10:39Guangzhou South
  12:39 Hengyang East
  2h0m
  • 1st Class $ 59.8 5 left Book
  • Business Class $ 117.44 3 left Book
  • 2nd Class $ 37.51 SOLD OUT
 • G1114

  11:01Guangzhou South
  13:00 Hengyang East
  1h59m
 • G1302

  11:22Guangzhou South
  13:26 Hengyang East
  2h4m
 • G836

  11:28Guangzhou South
  13:20 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 2 left Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
 • G1116

  11:33Guangzhou South
  13:32 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • G1152

  11:40Guangzhou South
  13:39 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 1 left Book
 • G1120

  12:17Guangzhou South
  14:16 Hengyang East
  1h59m
 • G1122

  12:55Guangzhou South
  14:54 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 4 left Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • G1402

  13:02Guangzhou South
  15:01 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 5 left Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • G632

  13:13Guangzhou South
  15:08 Hengyang East
  1h55m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 5 left Book
 • G1032

  13:19Guangzhou South
  15:25 Hengyang East
  2h6m
  • 1st Class $ 59.8 2 left Book
  • Business Class $ 117.44 9 left Book
  • 2nd Class $ 37.51 SOLD OUT
 • G826

  13:30Guangzhou South
  15:30 Hengyang East
  2h0m
  • 2nd Class $ 37.51 1 left Book
  • Premier seat $ 70.71 1 left Book
  • 1st Class $ 59.8 SOLD OUT
 • G1012

  13:51Guangzhou South
  15:50 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 2 left Book
  • Business Class $ 117.44 SOLD OUT
 • G544

  13:56Guangzhou South
  15:55 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 6 left Book
  • Business Class $ 117.44 2 left Book
 • G554

  14:09Guangzhou South
  16:02 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G546

  14:14Guangzhou South
  16:13 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1156

  14:28Guangzhou South
  16:33 Hengyang East
  2h5m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 8 left Book
  • Business Class $ 117.44 2 left Book
 • G6020

  14:39Guangzhou South
  16:38 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 4 left Book
  • 1st Class $ 59.8 3 left Book
  • Business Class $ 117.44 2 left Book
 • G6482

  14:45Guangzhou South
  16:44 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 9 left Book
 • G6022

  15:08Guangzhou South
  17:00 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Premier seat $ 70.71 Book
 • G1128

  15:13Guangzhou South
  17:05 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G6110

  15:20Guangzhou South
  17:12 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1130

  15:26Guangzhou South
  17:37 Hengyang East
  2h11m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • G1306

  15:39Guangzhou South
  17:24 Hengyang East
  1h45m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 8 left Book
 • G1018

  15:44Guangzhou South
  17:43 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 9 left Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • G1036

  15:49Guangzhou South
  17:49 Hengyang East
  2h0m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1014

  16:03Guangzhou South
  18:09 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G6076

  16:09Guangzhou South
  18:15 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Premier seat $ 70.71 Book
  • Business Class $ 117.44 SOLD OUT
 • G9698

  16:14Guangzhou South
  18:20 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G76

  16:24Guangzhou South
  18:26 Hengyang East
  2h2m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 3 left Book
  • Business Class $ 117.44 7 left Book
 • G6152

  16:42Guangzhou South
  18:41 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
  • Premier seat $ 70.71 SOLD OUT
 • G1162

  16:48Guangzhou South
  18:47 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • G1020

  17:05Guangzhou South
  19:04 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1134

  17:30Guangzhou South
  19:29 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 5 left Book
 • G1136

  17:40Guangzhou South
  19:39 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G1406

  17:56Guangzhou South
  20:07 Hengyang East
  2h11m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 9 left Book
  • Business Class $ 117.44 SOLD OUT
 • G6024

  18:02Guangzhou South
  20:01 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 3 left Book
  • Business Class $ 117.44 2 left Book
 • G6114

  18:13Guangzhou South
  20:12 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G6014

  18:30Guangzhou South
  20:29 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Premier seat $ 70.71 Book
 • G6112

  18:37Guangzhou South
  20:36 Hengyang East
  1h59m
 • G1140

  18:43Guangzhou South
  20:42 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 1 left Book
 • G638

  19:11Guangzhou South
  21:04 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G6028

  19:21Guangzhou South
  21:34 Hengyang East
  2h13m
  • 2nd Class $ 37.51 4 left Book
  • 1st Class $ 59.8 7 left Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
  • Premier seat $ 70.71 SOLD OUT
 • G8906

  19:33Guangzhou South
  21:39 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
  • Premier seat $ 70.71 SOLD OUT
 • G6120

  20:40Guangzhou South
  22:39 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 5 left Book
  • Business Class $ 117.44 5 left Book
 • G6108

  20:54Guangzhou South
  23:04 Hengyang East
  2h10m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 Book
 • G6122

  21:00Guangzhou South
  22:52 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 5 left Book
  • Business Class $ 117.44 2 left Book
 • G6036

  21:44Guangzhou South
  23:36 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Class $ 37.51 Book
  • 1st Class $ 59.8 Book
  • Business Class $ 117.44 4 left Book
 • K528

  07:45Guangzhou
  13:40 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K1160

  08:13Guangzhou
  14:24 Hengyang
  6h11m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • Z138

  08:22Guangzhou
  14:03 Hengyang
  5h41m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K1168

  08:28Guangzhou
  15:02 Hengyang
  6h34m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K1096

  08:41Guangzhou
  14:40 Hengyang
  5h59m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • T152

  09:04Guangzhou
  14:46 Hengyang
  5h42m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K356

  09:20Guangzhou
  15:12 Hengyang
  5h52m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K770

  09:59Guangzhou
  16:37 Hengyang
  6h38m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 Book
 • K1348

  10:06Guangzhou
  16:01 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K326

  10:17Guangzhou
  16:18 Hengyang
  6h1m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K1172

  10:29Guangzhou
  16:24 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K512

  10:55Guangzhou
  17:08 Hengyang
  6h13m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 Book
 • Z230

  11:19Guangzhou
  16:57 Hengyang
  5h38m
 • K776

  12:48Guangzhou
  18:59 Hengyang
  6h11m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K9064

  13:01Guangzhou
  19:35 Hengyang
  6h34m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 32.9 Book
 • K486

  13:15Guangzhou
  19:14 Hengyang
  5h59m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • T370

  13:25Guangzhou
  19:05 Hengyang
  5h40m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K936

  13:28Guangzhou East
  19:43 Hengyang
  6h15m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K814

  13:57Guangzhou
  19:57 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K1008

  14:14Guangzhou
  20:20 Hengyang
  6h6m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 Book
 • K600

  15:02Guangzhou
  20:54 Hengyang
  5h52m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K192

  15:08Guangzhou
  21:01 Hengyang
  5h53m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K932

  15:08Guangzhou East
  21:17 Hengyang
  6h9m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 Book
 • Z190

  15:42Guangzhou
  21:07 Hengyang
  5h25m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K202

  15:54Guangzhou
  21:44 Hengyang
  5h50m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K688

  16:00Guangzhou
  22:00 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K536

  16:07Guangzhou
  22:07 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K642

  16:17Guangzhou
  22:17 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K9052

  16:46Guangzhou
  22:41 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 35.66 Book
 • K442

  17:41Guangzhou East
  00:10 +1 Hengyang
  6h29m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K952

  18:48Guangzhou
  00:31 +1 Hengyang
  5h43m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K756

  18:54Guangzhou
  01:01 +1 Hengyang
  6h7m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K9006

  19:06Guangzhou
  01:19 +1 Hengyang
  6h13m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
 • T254

  19:30Guangzhou
  01:13 +1 Hengyang
  5h43m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K9084

  19:38Guangzhou
  02:21 +1 Hengyang
  6h43m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 3 left Book
  • Soft sleeper $ 32.9 8 left Book
 • Z236

  19:50Guangzhou East
  01:41 +1 Hengyang
  5h51m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 SOLD OUT
 • K9036

  20:05Guangzhou
  02:06 +1 Hengyang
  6h1m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
 • T180

  20:13Guangzhou
  01:52 +1 Hengyang
  5h39m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K226

  20:20Guangzhou
  02:15 +1 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 Book
 • K1080

  20:54Guangzhou
  02:54 +1 Hengyang
  6h0m
 • K302

  21:05Guangzhou
  02:59 +1 Hengyang
  5h54m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 6 left Book
 • K9004

  21:40Guangzhou East
  03:48 +1 Hengyang
  6h8m
  • Hard seat $ 13.99 Book
  • Hard sleeper $ 26.9 Book
  • Soft sleeper $ 42.81 Book
 • K9076

  21:44Guangzhou
  03:42 +1 Hengyang
  5h58m
 • K9060

  22:21Guangzhou
  04:08 +1 Hengyang
  5h47m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Soft sleeper $ 35.66 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 SOLD OUT
 • K436

  22:28Guangzhou
  04:14 +1 Hengyang
  5h46m
 • K9078

  22:34Guangzhou
  04:20 +1 Hengyang
  5h46m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • Z168

  22:52Guangzhou East
  04:50 +1 Hengyang
  5h58m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 SOLD OUT
 • Z386

  22:55Guangzhou
  04:43 +1 Hengyang
  5h48m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 44.43 Book
 • K9018

  23:09Guangzhou
  05:01 +1 Hengyang
  5h52m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 32.9 Book
 • K9126

  23:15Guangzhou
  05:08 +1 Hengyang
  5h53m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 41.04 Book
 • K9122

  23:45Guangzhou
  05:47 +1 Hengyang
  6h2m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 32.9 Book
 • K9094

  23:57Guangzhou
  06:05 +1 Hengyang
  6h8m
  • Hard seat $ 11.53 Book
  • Hard sleeper $ 21.83 Book
  • Soft sleeper $ 32.9 Book
 • G6146

  14:52Guangzhou South
  16:55 Hengyang East
  2h3m
  SOLD OUT

Guangzhou - Hengyang

Filter

Departure time

Arrival time

Departure station

Arrival station

 • Departure (Earliest)
 • Departure (Latest)
 • Duration (Shortest)
 • Duration (Longest)
Plan your trip

Book Train Tickets Online Quickly & Easily with Ctrip

Plan to travel by train in China? Ctrip will help you book China train tickets online quickly and easily! No more waiting in line at the railway station; now you can search train schedules and buy cheap train tickets for any high-speed rail route in China online with our websites in English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Russian, Spanish or Thai as well as simplified or traditional Chinese. Our database is connected to the official China high-speed train information center, so you can rest assured you are seeing the latest train timetables and official prices for all trains routes in China. We make China train ticket booking easy with our convenient online booking system. Your China high-speed train tickets can be picked up at any station in Mainland China or delivered to your address in select cities across China.

Cheap Travel by China’s High-Speed Rail: Safe, Convenient and Comfortable

If you’re looking for cheap travel in China, China’s high-speed rail is the way to go. China’s high-speed railway system connects more than 300 cities across China, including Beijing, Shanghai and Guangzhou. Over 16,000 km (9,940 mi) long, China boasts the largest high-speed train network in the world. With speeds of up to 300 km/h (186 mph), train travel in China is a fast, convenient, cheap and comfortable option. Book your China bullet train ticket now! High-speed D train tickets and G train tickets can be booked a minimum of 35 minutes before departure and a maximum of 60 days before departure.

China High Speed Train

Shanghai to Beijing Train | Shanghai to Hangzhou Train | Shenzhen to Guangzhou Train | Hangzhou to Shanghai Train | Guangzhou to Shenzhen Train | Shanghai to Nanjing Train | Shanghai to Suzhou Train | Shanghai to Ningbo Train | Beijing to Guangzhou Train | Shenzhen to Guilin Train | Guangzhou to Guilin Train | Beijing to Shanghai Train

Toolbox

China Train Schedule | China Train Stations