Guangzhou to Shenzhen trains (广州 - 深圳)(199 results)

Filter
Get FREE hotel promo code, insurance, or C-Money.
 • C7001

  06:00Guangzhou
  07:32 Shenzhen
  1h32m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7017

  06:21Guangzhou East
  07:40 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7023

  06:29Guangzhou East
  07:48 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7033

  06:42Guangzhou East
  08:00 Shenzhen
  1h18m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7071

  06:51Guangzhou
  08:28 Shenzhen
  1h37m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7055

  06:53Guangzhou East
  08:12 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6317

  07:01Guangzhou South
  07:30 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 2 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
 • G6203

  07:06Guangzhou South
  07:35 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 7 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • G6253

  07:14Guangzhou South
  07:45 Shenzhen North
  0h31m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7093

  07:17Guangzhou East
  08:36 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6205

  07:20Guangzhou South
  07:57 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • G6501

  07:25Guangzhou South
  08:01 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7099

  07:28Guangzhou East
  08:47 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6207

  07:30Guangzhou South
  08:06 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7109

  07:45Guangzhou East
  09:03 Shenzhen
  1h18m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6301

  07:46Guangzhou South
  08:23 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 1 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 7 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
 • C7119

  07:48Guangzhou
  09:29 Shenzhen
  1h41m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7129

  07:53Guangzhou East
  09:12 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G8897

  07:58Guangzhou South
  08:41 Shenzhen North
  0h43m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7045

  08:02Guangzhou East
  09:21 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6211

  08:23Guangzhou South
  09:00 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • C7141

  08:27Guangzhou East
  09:45 Shenzhen
  1h18m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6507

  08:30Guangzhou South
  09:14 Shenzhen North
  0h44m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 2 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • G6503

  08:35Guangzhou South
  09:23 Shenzhen North
  0h48m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • C7153

  08:41Guangzhou East
  10:00 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G8905

  08:47Guangzhou South
  09:18 Shenzhen North
  0h31m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 Book
 • C7067

  08:55Guangzhou
  10:26 Shenzhen
  1h31m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7083

  08:55Guangzhou East
  10:12 Shenzhen
  1h17m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6305

  09:00Guangzhou South
  09:30 Shenzhen North
  0h30m
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 74.5 Book
 • G8909

  09:05Guangzhou South
  09:39 Shenzhen North
  0h34m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • G6511

  09:22Guangzhou South
  10:06 Shenzhen North
  0h44m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 8 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
 • C7003

  09:23Guangzhou East
  10:42 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6011

  09:28Guangzhou North
  10:32 Shenzhen North
  1h4m
 • C7025

  09:34Guangzhou East
  10:53 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6213

  09:35Guangzhou South
  10:11 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
 • C7019

  09:42Guangzhou
  11:17 Shenzhen
  1h35m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7035

  09:50Guangzhou East
  11:09 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6515

  09:51Guangzhou South
  10:27 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
 • G6513

  10:02Guangzhou South
  10:38 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 7 left Book
 • C7057

  10:06Guangzhou East
  11:25 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6221

  10:07Guangzhou South
  10:43 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • G6325

  10:12Guangzhou South
  10:48 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 1 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
 • G6013

  10:18Guangzhou South
  10:55 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7073

  10:22Guangzhou East
  11:41 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6209

  10:30Guangzhou South
  11:06 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 3 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7101

  10:38Guangzhou East
  11:57 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6517

  10:38Guangzhou South
  11:14 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • G6029

  10:40Guangzhou North
  11:36 Shenzhen North
  0h56m
  • 2nd class seat CNY 94 5 left Book
  • 1st class seat CNY 134 2 left Book
  • Premier seat CNY 159 2 left Book
 • G6015

  10:45Guangzhou South
  11:32 Futian
  0h47m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Premier seat CNY 130 Book
 • G6223

  10:50Guangzhou South
  11:26 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • C7131

  10:56Guangzhou East
  12:14 Shenzhen
  1h18m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7111

  10:59Guangzhou
  12:36 Shenzhen
  1h37m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7047

  11:07Guangzhou East
  12:26 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6519

  11:12Guangzhou South
  11:41 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 7 left Book
 • G6521

  11:17Guangzhou South
  11:46 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • G6215

  11:23Guangzhou South
  11:52 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7121

  11:25Guangzhou East
  12:44 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G2911

  11:31Guangzhou South
  12:01 Shenzhen North
  0h30m
  • 2nd class seat CNY 74.5 7 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
 • C7143

  11:36Guangzhou East
  12:55 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G1001

  11:36Guangzhou South
  12:12 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • G6229

  11:48Guangzhou South
  12:25 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • C7085

  11:56Guangzhou East
  13:15 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7155

  11:56Guangzhou
  13:33 Shenzhen
  1h37m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6523

  12:00Guangzhou South
  12:29 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
 • G1003

  12:05Guangzhou South
  12:35 Shenzhen North
  0h30m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 4 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • C7009

  12:06Guangzhou East
  13:25 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6525

  12:10Guangzhou South
  12:56 Shenzhen North
  0h46m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
 • G1005

  12:29Guangzhou South
  13:05 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 9 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 2 left Book
 • C7005

  12:30Guangzhou East
  13:49 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G637

  12:34Guangzhou South
  13:10 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 9 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 3 left Book
 • G6017

  12:40Guangzhou North
  13:37 Shenzhen North
  0h57m
  • 2nd class seat CNY 94 Book
  • 1st class seat CNY 134 4 left Book
  • Premier seat CNY 159 SOLD OUT
  • Business class seat CNY 267 SOLD OUT
 • G6219

  12:41Guangzhou South
  13:26 Shenzhen North
  0h45m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 7 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • G77

  12:47Guangzhou South
  13:16 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7027

  12:51Guangzhou
  14:24 Shenzhen
  1h33m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6481

  12:52Guangzhou South
  13:31 Futian
  0h39m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Premier seat CNY 130 6 left Book
  • Business class seat CNY 215 SOLD OUT
 • C7037

  12:54Guangzhou East
  14:10 Shenzhen
  1h16m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7059

  13:22Guangzhou East
  14:38 Shenzhen
  1h16m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6527

  13:22Guangzhou South
  13:59 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 6 left Book
 • C7075

  13:38Guangzhou East
  14:54 Shenzhen
  1h16m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6145

  13:39Guangzhou South
  14:18 Futian
  0h39m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Premier seat CNY 130 6 left Book
 • G6019

  13:44Guangzhou South
  14:21 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 Book
 • G6321

  13:49Guangzhou South
  14:25 Shenzhen North
  0h36m
 • G1009

  13:51Guangzhou North
  14:46 Shenzhen North
  0h55m
  • 2nd class seat CNY 94 Book
  • 1st class seat CNY 134 Book
  • Business class seat CNY 267 6 left Book
 • C7103

  13:53Guangzhou
  15:27 Shenzhen
  1h34m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6529

  13:54Guangzhou South
  14:30 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7133

  13:59Guangzhou East
  15:18 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G1007

  14:07Guangzhou South
  14:37 Shenzhen North
  0h30m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 3 left Book
 • G6531

  14:12Guangzhou South
  14:41 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 3 left Book
 • C7049

  14:16Guangzhou East
  15:35 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6021

  14:17Guangzhou North
  15:12 Shenzhen North
  0h55m
  • 2nd class seat CNY 94 Book
  • 1st class seat CNY 134 1 left Book
  • Premier seat CNY 159 6 left Book
 • G6075

  14:22Guangzhou South
  15:00 Futian
  0h38m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 7 left Book
  • Business class seat CNY 215 5 left Book
  • Premier seat CNY 130 SOLD OUT
 • C7113

  14:23Guangzhou East
  15:41 Shenzhen
  1h18m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G551

  14:27Guangzhou South
  14:57 Shenzhen North
  0h30m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 2 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
 • G2921

  14:33Guangzhou South
  15:02 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 6 left Book
 • G6313

  14:38Guangzhou South
  15:07 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 1 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7123

  14:38Guangzhou East
  15:56 Shenzhen
  1h18m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6533

  14:48Guangzhou South
  15:31 Shenzhen North
  0h43m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 4 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7183

  14:49Guangzhou East
  16:08 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7145

  14:55Guangzhou
  16:32 Shenzhen
  1h37m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7087

  15:02Guangzhou East
  16:21 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6159

  15:08Guangzhou South
  15:54 Futian
  0h46m
  • Premier seat CNY 130 5 left Book
  • 2nd class seat CNY 82 SOLD OUT
  • 1st class seat CNY 108 SOLD OUT
  • Standing CNY 82 Book
 • G1011

  15:20Guangzhou South
  15:50 Shenzhen North
  0h30m
  • 2nd class seat CNY 74.5 4 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 1 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7011

  15:22Guangzhou East
  16:41 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G633

  15:30Guangzhou South
  16:06 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 9 left Book
 • G6241

  15:35Guangzhou South
  16:12 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 3 left Book
 • C7157

  15:36Guangzhou East
  16:55 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6309

  15:41Guangzhou South
  16:17 Shenzhen North
  0h36m
  • Business class seat CNY 199.5 3 left Book
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 74.5 Book
 • C7007

  15:46Guangzhou East
  17:05 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6535

  15:47Guangzhou South
  16:23 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 7 left Book
 • G6251

  15:55Guangzhou South
  16:31 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • C7039

  16:03Guangzhou East
  17:22 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G1031

  16:06Guangzhou South
  16:43 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 9 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
 • C7061

  16:23Guangzhou East
  17:42 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6023

  16:28Guangzhou South
  17:13 Futian
  0h45m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Premier seat CNY 130 Book
 • C7029

  16:31Guangzhou
  18:07 Shenzhen
  1h36m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7077

  16:40Guangzhou East
  17:59 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6071

  16:45Guangzhou South
  17:24 Futian
  0h39m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Premier seat CNY 130 Book
 • G6537

  16:54Guangzhou South
  17:23 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 8 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
 • C7195

  16:56Guangzhou East
  18:15 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G73

  17:00Guangzhou South
  17:36 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 3 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7135

  17:07Guangzhou East
  18:26 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6329

  17:10Guangzhou South
  17:47 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 74.5 8 left Book
 • G71

  17:17Guangzhou South
  18:03 Futian
  0h46m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Business class seat CNY 215 8 left Book
 • C7051

  17:18Guangzhou East
  18:37 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7105

  17:25Guangzhou
  18:58 Shenzhen
  1h33m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6001

  17:29Guangzhou South
  17:58 Shenzhen North
  0h29m
 • C7115

  17:30Guangzhou East
  18:49 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6539

  17:41Guangzhou South
  18:18 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 9 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 4 left Book
 • C7095

  17:50Guangzhou East
  19:09 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G531

  17:56Guangzhou South
  18:25 Shenzhen North
  0h29m
  • 1st class seat CNY 99.5 1 left Book
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
  • Premier seat CNY 119.5 SOLD OUT
 • C7185

  17:58Guangzhou East
  19:17 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7125

  18:01Guangzhou
  19:36 Shenzhen
  1h35m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7089

  18:06Guangzhou East
  19:25 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G79

  18:06Guangzhou South
  18:45 Futian
  0h39m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Business class seat CNY 215 7 left Book
 • G6163

  18:11Guangzhou South
  18:50 Futian
  0h39m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Premier seat CNY 130 6 left Book
 • G6237

  18:16Guangzhou South
  18:52 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • G1015

  18:21Guangzhou South
  18:57 Shenzhen North
  0h36m
  • 1st class seat CNY 99.5 1 left Book
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 74.5 SOLD OUT
 • C7013

  18:26Guangzhou East
  19:45 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G279

  18:33Guangzhou South
  19:02 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • G817

  18:40Guangzhou South
  19:09 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 3 left Book
 • C7147

  18:42Guangzhou East
  20:01 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6031

  18:45Guangzhou South
  19:14 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 Book
 • G6541

  18:50Guangzhou South
  19:19 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • C7159

  18:52Guangzhou
  20:24 Shenzhen
  1h32m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G1017

  18:55Guangzhou South
  19:24 Shenzhen North
  0h29m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
 • G6547

  19:00Guangzhou South
  19:36 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • G6543

  19:10Guangzhou South
  19:46 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • C7041

  19:13Guangzhou East
  20:32 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7063

  19:32Guangzhou East
  20:50 Shenzhen
  1h18m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6485

  19:44Guangzhou South
  20:30 Futian
  0h46m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 1 left Book
  • Business class seat CNY 215 2 left Book
 • C7079

  19:44Guangzhou East
  21:03 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G1311

  19:49Guangzhou South
  20:25 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 2 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 6 left Book
 • G821

  19:54Guangzhou South
  20:30 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • C7197

  19:56Guangzhou East
  21:13 Shenzhen
  1h17m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G1019

  20:00Guangzhou South
  20:37 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 1 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 3 left Book
  • Premier seat CNY 119.5 1 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7031

  20:04Guangzhou
  21:34 Shenzhen
  1h30m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7137

  20:08Guangzhou East
  21:25 Shenzhen
  1h17m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6201

  20:08Guangzhou South
  20:44 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • G6545

  20:13Guangzhou South
  20:49 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • G6255

  20:18Guangzhou South
  20:54 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 Book
 • C7021

  20:27Guangzhou East
  21:44 Shenzhen
  1h17m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G2905

  20:29Guangzhou South
  20:58 Shenzhen North
  0h29m
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 2 left Book
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
 • C7117

  20:43Guangzhou East
  22:02 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6025

  20:49Guangzhou North
  21:45 Shenzhen North
  0h56m
  • 2nd class seat CNY 94 Book
  • 1st class seat CNY 134 Book
  • Premier seat CNY 159 Book
 • C7097

  20:54Guangzhou East
  22:13 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G9645

  20:55Guangzhou South
  21:31 Shenzhen North
  0h36m
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
  • Standing CNY 74.5 Book
 • C7107

  20:55Guangzhou
  22:24 Shenzhen
  1h29m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6033

  21:00Guangzhou South
  21:36 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 1 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 5 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • G75

  21:05Guangzhou South
  21:41 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 6 left Book
 • G6227

  21:10Guangzhou South
  21:50 Shenzhen North
  0h40m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • C7091

  21:16Guangzhou East
  22:32 Shenzhen
  1h16m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G9641

  21:21Guangzhou South
  21:57 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
 • C7187

  21:24Guangzhou East
  22:40 Shenzhen
  1h16m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G1021

  21:26Guangzhou South
  22:02 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 1 left Book
  • 1st class seat CNY 99.5 3 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7127

  21:30Guangzhou
  23:02 Shenzhen
  1h32m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6549

  21:32Guangzhou South
  22:08 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Business class seat CNY 199.5 5 left Book
 • G825

  21:43Guangzhou South
  22:20 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 7 left Book
 • G2915

  21:49Guangzhou South
  22:25 Shenzhen North
  0h36m
  • Business class seat CNY 199.5 1 left Book
  • 2nd class seat CNY 74.5 SOLD OUT
  • 1st class seat CNY 99.5 SOLD OUT
 • G2925

  22:01Guangzhou South
  22:32 Shenzhen North
  0h31m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
 • C7149

  22:06Guangzhou East
  23:25 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6027

  22:19Guangzhou South
  22:56 Shenzhen North
  0h37m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 Book
 • G6225

  22:25Guangzhou South
  23:01 Shenzhen North
  0h36m
  • 2nd class seat CNY 74.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
  • Premier seat CNY 119.5 8 left Book
  • Business class seat CNY 199.5 SOLD OUT
 • C7043

  22:27Guangzhou
  23:59 Shenzhen
  1h32m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • C7065

  22:31Guangzhou East
  23:50 Shenzhen
  1h19m
  • 2nd class seat CNY 79.5 Book
  • 1st class seat CNY 99.5 Book
 • G6141

  23:08Guangzhou South
  23:47 Futian
  0h39m
  • 2nd class seat CNY 82 Book
  • 1st class seat CNY 108 Book
  • Premier seat CNY 130 1 left Book
  • Business class seat CNY 215 SOLD OUT
 • K9093

  04:37Guangzhou
  07:10 Shenzhen West
  2h33m
  • Hard seat CNY 65.5 Book
  • Hard sleeper CNY 166 Book
  • Soft sleeper CNY 247.5 Book
 • K585

  05:20Guangzhou
  07:40 Shenzhen West
  2h20m
  • Hard seat CNY 24.5 Book
  • Hard sleeper CNY 81.5 Book
  • Soft sleeper CNY 123 Book
 • K835

  05:36Guangzhou
  08:10 Shenzhen West
  2h34m
  • Hard seat CNY 24.5 Book
  • Hard sleeper CNY 81.5 Book
  • Soft sleeper CNY 123 Book
 • K9083

  07:40Guangzhou
  10:35 Shenzhen West
  2h55m
  • Hard seat CNY 65.5 Book
  • Hard sleeper CNY 166 Book
  • Soft sleeper CNY 247.5 Book
 • K9063

  08:12Guangzhou
  11:40 Shenzhen West
  3h28m
 • K237

  11:17Guangzhou
  13:40 Shenzhen West
  2h23m
  • Hard seat CNY 24.5 Book
  • Hard sleeper CNY 81.5 Book
  • Soft sleeper CNY 130 Book
 • K9059

  04:11Guangzhou
  06:50 Shenzhen West
  2h39m
  SOLD OUT
 • G2901

  13:34Guangzhou South
  14:03 Shenzhen North
  0h29m
  SOLD OUT
 • G2913

  15:25Guangzhou South
  15:55 Shenzhen North
  0h30m
  SOLD OUT
 • G1013

  16:13Guangzhou North
  17:09 Shenzhen North
  0h56m
  SOLD OUT
 • G2903

  18:01Guangzhou South
  18:30 Shenzhen North
  0h29m
  SOLD OUT
 • D933

  19:25Guangzhou South
  20:03 Shenzhen North
  0h38m
  SOLD OUT
 • D937

  19:30Guangzhou South
  20:08 Shenzhen North
  0h38m
  SOLD OUT
 • D943

  19:35Guangzhou South
  20:13 Shenzhen North
  0h38m
  SOLD OUT

Guangzhou - Shenzhen

Filter

Departure time

Arrival time

Departure station

Arrival station

Plan your trip

Book Train Tickets Online Quickly & Easily with Ctrip

Plan to travel by train in China? Ctrip will help you book China train tickets online quickly and easily! No more waiting in line at the railway station; now you can search train schedules and buy cheap train tickets for any high-speed rail route in China online with our websites in English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Russian, Spanish or Thai as well as simplified or traditional Chinese. Our database is connected to the official China high-speed train information center, so you can rest assured you are seeing the latest train timetables and official prices for all trains routes in China. We make China train ticket booking easy with our convenient online booking system. Your China high-speed train tickets can be picked up at any station in Mainland China or delivered to your address in select cities across China.

Cheap Travel by China’s High-Speed Rail: Safe, Convenient and Comfortable

If you’re looking for cheap travel in China, China’s high-speed rail is the way to go. China’s high-speed railway system connects more than 300 cities across China, including Beijing, Shanghai and Guangzhou. Over 16,000 km (9,940 mi) long, China boasts the largest high-speed train network in the world. With speeds of up to 300 km/h (186 mph), train travel in China is a fast, convenient, cheap and comfortable option. Book your China bullet train ticket now! High-speed D train tickets and G train tickets can be booked a minimum of 35 minutes before departure and a maximum of 60 days before departure.

Popular train searches

57851 | Ankang to Xuanhan trains | rugao train schedule | K1140 | K370/K367 | Qiezixi train schedule | K9463/K9466 | Harbin to Dezhou trains | Xi'an North to Zhengzhou trains | 2071/2074 | Chengdu East to Hangzhou trains | Shanghai to Wuxi trains | Yichun train schedule | Lujiang train schedule | Xuzhou train schedule

China High Speed Train

Shanghai to Beijing Train | Shanghai to Hangzhou Train | Shenzhen to Guangzhou Train | Hangzhou to Shanghai Train | Beijing to Shanghai Train | Guangzhou to Shenzhen Train | Shanghai to Nanjing Train | Shanghai to Suzhou Train | Shanghai to Ningbo Train | Beijing to Guangzhou Train | Shenzhen to Guilin Train | Guangzhou to Guilin Train

Toolbox

China Train Schedule | China Train Stations