Guangzhou to Hengyang trains (广州 - 衡阳)(146 results)

 • G9672

  06:08Guangzhou South
  07:53 Hengyang East
  1h45m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G9652

  06:12Guangzhou South
  08:04 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1408

  06:23Guangzhou South
  08:15 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 8 left Book
 • G1744

  06:34Guangzhou South
  08:33 Hengyang East
  1h59m
  • 1st Cls. USD 61.35 3 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 3 left Book
  • 2nd Cls. USD 38.48 SOLD OUT
 • G276

  06:46Guangzhou South
  08:38 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1316

  06:51Guangzhou South
  08:43 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1102

  07:00Guangzhou South
  08:52 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6132

  07:06Guangzhou South
  09:05 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G832

  07:11Guangzhou South
  09:10 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1748

  07:22Guangzhou South
  09:16 Hengyang East
  1h54m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 2 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 5 left Book
 • G9662

  07:28Guangzhou South
  09:38 Hengyang East
  2h10m
 • G1002

  07:34Guangzhou South
  09:26 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
  • Premier seat USD 72.55 SOLD OUT
 • G94

  07:39Guangzhou South
  09:32 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 9 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 4 left Book
 • G72

  07:46Guangzhou South
  09:49 Hengyang East
  2h3m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 8 left Book
 • G6164

  08:20Guangzhou South
  10:19 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G636

  08:25Guangzhou South
  10:24 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 4 left Book
  • 1st Cls. USD 61.35 8 left Book
  • Premier seat USD 72.55 SOLD OUT
  • Business Cls. USD 120.49 SOLD OUT
 • G4556

  08:35Guangzhou South
  11:08 Hengyang East
  2h33m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6072

  08:42Guangzhou South
  10:49 Hengyang East
  2h7m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G9752

  08:49Guangzhou South
  11:17 Hengyang East
  2h28m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G1004

  09:11Guangzhou South
  11:03 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1108

  09:17Guangzhou South
  11:12 Hengyang East
  1h55m
  • 2nd Cls. USD 38.48 1 left Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 4 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 SOLD OUT
 • G6030

  10:05Guangzhou South
  11:58 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
  • Business Cls. USD 120.49 SOLD OUT
 • G532

  10:22Guangzhou South
  12:21 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
  • Premier seat USD 72.55 SOLD OUT
 • G822

  10:39Guangzhou South
  12:39 Hengyang East
  2h0m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • Business Cls. USD 120.49 7 left Book
  • 1st Cls. USD 61.35 SOLD OUT
 • G1112

  10:51Guangzhou South
  12:44 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1114

  11:01Guangzhou South
  13:00 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 7 left Book
 • G9756

  11:06Guangzhou South
  13:16 Hengyang East
  2h10m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1302

  11:22Guangzhou South
  13:26 Hengyang East
  2h4m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 8 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 2 left Book
 • G836

  11:28Guangzhou South
  13:20 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
 • G1116

  11:33Guangzhou South
  13:32 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 7 left Book
 • G1152

  11:40Guangzhou South
  13:39 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 4 left Book
 • G1120

  12:17Guangzhou South
  14:16 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1122

  12:55Guangzhou South
  14:54 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 3 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1402

  13:02Guangzhou South
  15:01 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 5 left Book
 • G632

  13:13Guangzhou South
  15:08 Hengyang East
  1h55m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1032

  13:19Guangzhou South
  15:25 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G9654

  13:24Guangzhou South
  15:41 Hengyang East
  2h17m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G826

  13:30Guangzhou South
  15:30 Hengyang East
  2h0m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 8 left Book
  • Premier seat USD 72.55 3 left Book
 • G4012

  13:45Guangzhou South
  15:44 Hengyang East
  1h59m
  • 1st Cls. USD 61.35 2 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 9 left Book
  • 2nd Cls. USD 38.48 SOLD OUT
 • G1012

  13:51Guangzhou South
  15:50 Hengyang East
  1h59m
 • G544

  13:56Guangzhou South
  15:55 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 7 left Book
  • 1st Cls. USD 61.35 4 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 SOLD OUT
 • G9760

  14:03Guangzhou South
  16:07 Hengyang East
  2h4m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G554

  14:09Guangzhou South
  16:02 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G546

  14:14Guangzhou South
  16:13 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1156

  14:28Guangzhou South
  16:33 Hengyang East
  2h5m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 4 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 7 left Book
 • G6020

  14:39Guangzhou South
  16:38 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 3 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 8 left Book
 • G6482

  14:45Guangzhou South
  16:44 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 9 left Book
 • G6146

  14:52Guangzhou South
  16:55 Hengyang East
  2h3m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G1146

  14:58Guangzhou South
  16:50 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 9 left Book
 • G6022

  15:08Guangzhou South
  17:00 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G1128

  15:13Guangzhou South
  17:05 Hengyang East
  1h52m
 • G6110

  15:20Guangzhou South
  17:12 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1130

  15:26Guangzhou South
  17:37 Hengyang East
  2h11m
 • G1306

  15:39Guangzhou South
  17:24 Hengyang East
  1h45m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 3 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 7 left Book
 • G1018

  15:44Guangzhou South
  17:43 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 6 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 6 left Book
 • G1036

  15:49Guangzhou South
  17:49 Hengyang East
  2h0m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1014

  16:03Guangzhou South
  18:09 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6076

  16:09Guangzhou South
  18:15 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G9698

  16:14Guangzhou South
  18:20 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G76

  16:24Guangzhou South
  18:26 Hengyang East
  2h2m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 2 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 5 left Book
 • G6152

  16:42Guangzhou South
  18:41 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
  • Premier seat USD 72.55 SOLD OUT
 • G1162

  16:48Guangzhou South
  18:47 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 1 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 4 left Book
 • G9666

  16:53Guangzhou South
  18:59 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G1020

  17:05Guangzhou South
  19:04 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1134

  17:30Guangzhou South
  19:29 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G9692

  17:35Guangzhou South
  19:34 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G1136

  17:40Guangzhou South
  19:39 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1138

  17:46Guangzhou South
  19:45 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G1406

  17:56Guangzhou South
  20:07 Hengyang East
  2h11m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6024

  18:02Guangzhou South
  20:01 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 8 left Book
  • Premier seat USD 72.55 SOLD OUT
 • G9766

  18:13Guangzhou South
  20:12 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G9694

  18:18Guangzhou South
  20:18 Hengyang East
  2h0m
 • G6014

  18:30Guangzhou South
  20:29 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G6112

  18:37Guangzhou South
  20:36 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 6 left Book
  • Business Cls. USD 120.49 SOLD OUT
 • G1140

  18:43Guangzhou South
  20:42 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G9778

  18:54Guangzhou South
  21:20 Hengyang East
  2h26m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G638

  19:11Guangzhou South
  21:04 Hengyang East
  1h53m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 8 left Book
 • G4672

  19:16Guangzhou South
  21:15 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6028

  19:21Guangzhou South
  21:34 Hengyang East
  2h13m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Premier seat USD 72.55 Book
 • G8906

  19:33Guangzhou South
  21:39 Hengyang East
  2h6m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
  • Premier seat USD 72.55 SOLD OUT
 • G6118

  19:54Guangzhou South
  21:53 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6120

  20:40Guangzhou South
  22:39 Hengyang East
  1h59m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6108

  20:54Guangzhou South
  23:04 Hengyang East
  2h10m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6122

  21:00Guangzhou South
  22:52 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • G6036

  21:44Guangzhou South
  23:36 Hengyang East
  1h52m
  • 2nd Cls. USD 38.48 Book
  • 1st Cls. USD 61.35 Book
  • Business Cls. USD 120.49 Book
 • K9094

  01:46Guangzhou
  07:40 Hengyang
  5h54m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 33.75 Book
 • K9078

  06:31Guangzhou
  12:26 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K528

  07:45Guangzhou
  13:40 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K1160

  08:13Guangzhou
  14:24 Hengyang
  6h11m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • Z138

  08:22Guangzhou
  14:03 Hengyang
  5h41m
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
  • Hard seat USD 11.83 SOLD OUT
  • Standing USD 11.83 Book
 • K1168

  08:28Guangzhou
  15:01 Hengyang
  6h33m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K1096

  08:41Guangzhou
  14:40 Hengyang
  5h59m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • T152

  09:04Guangzhou
  14:46 Hengyang
  5h42m
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
  • Hard seat USD 11.83 SOLD OUT
  • Standing USD 11.83 Book
 • K356

  09:20Guangzhou
  15:13 Hengyang
  5h53m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K6612

  09:42Guangzhou
  15:37 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat USD 9.46 Book
  • Soft seat USD 17.82 Book
 • K770

  09:59Guangzhou
  16:37 Hengyang
  6h38m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K1348

  10:06Guangzhou
  16:01 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K326

  10:17Guangzhou
  16:18 Hengyang
  6h1m
  • Hard seat USD 11.83 8 left Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K1172

  10:29Guangzhou
  16:24 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K512

  10:55Guangzhou
  17:08 Hengyang
  6h13m
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
  • Hard seat USD 11.83 SOLD OUT
  • Standing USD 11.83 Book
 • K64

  11:03Guangzhou
  17:27 Hengyang
  6h24m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • Z230

  11:19Guangzhou
  16:57 Hengyang
  5h38m
  • Hard seat USD 11.83 1 left Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
 • Z4190

  11:33Guangzhou
  17:33 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat USD 9.46 Book
  • Soft seat USD 17.82 5 left Book
 • K776

  12:48Guangzhou
  18:59 Hengyang
  6h11m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K9064

  13:01Guangzhou
  19:35 Hengyang
  6h34m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 36.59 Book
 • K486

  13:15Guangzhou
  19:14 Hengyang
  5h59m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • T370

  13:25Guangzhou
  19:05 Hengyang
  5h40m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K936

  13:28Guangzhou East
  19:43 Hengyang
  6h15m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K814

  13:57Guangzhou
  19:57 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K1008

  14:14Guangzhou
  20:20 Hengyang
  6h6m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K9060

  14:26Guangzhou
  20:44 Hengyang
  6h18m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 36.59 Book
 • K600

  15:02Guangzhou
  20:54 Hengyang
  5h52m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K192

  15:08Guangzhou
  21:01 Hengyang
  5h53m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K932

  15:08Guangzhou East
  21:17 Hengyang
  6h9m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • Z190

  15:42Guangzhou
  21:07 Hengyang
  5h25m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K202

  15:54Guangzhou
  21:44 Hengyang
  5h50m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K688

  16:00Guangzhou
  22:00 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K536

  16:07Guangzhou
  22:07 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 8 left Book
 • K642

  16:17Guangzhou
  22:17 Hengyang
  6h0m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K9052

  16:46Guangzhou
  22:41 Hengyang
  5h55m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 33.75 Book
 • K82

  16:53Guangzhou
  23:01 Hengyang
  6h8m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • T124

  17:40Guangzhou
  23:12 Hengyang
  5h32m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K442

  17:41Guangzhou East
  00:10 +1Hengyang
  6h29m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K1296

  18:06Guangzhou
  00:16 +1Hengyang
  6h10m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K238

  18:27Guangzhou
  00:25 +1Hengyang
  5h58m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 24.21 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K952

  18:48Guangzhou
  00:31 +1Hengyang
  5h43m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • T172

  18:52Guangzhou East
  00:51 +1Hengyang
  5h59m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 SOLD OUT
 • K756

  18:54Guangzhou
  01:01 +1Hengyang
  6h7m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K9006

  19:06Guangzhou
  01:19 +1Hengyang
  6h13m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
 • T254

  19:30Guangzhou
  01:13 +1Hengyang
  5h43m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K9084

  19:38Guangzhou
  02:21 +1Hengyang
  6h43m
 • Z236

  19:50Guangzhou East
  01:41 +1Hengyang
  5h51m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 SOLD OUT
 • K9036

  20:05Guangzhou
  02:06 +1Hengyang
  6h1m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
 • T180

  20:13Guangzhou
  01:52 +1Hengyang
  5h39m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K226

  20:20Guangzhou
  02:15 +1Hengyang
  5h55m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 Book
 • K1080

  20:54Guangzhou
  02:53 +1Hengyang
  5h59m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 24.21 SOLD OUT
 • K302

  21:05Guangzhou
  02:59 +1Hengyang
  5h54m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 8 left Book
 • K9004

  21:40Guangzhou East
  03:48 +1Hengyang
  6h8m
  • Hard seat USD 14.35 Book
  • Hard sleeper USD 27.60 Book
  • Soft sleeper USD 43.92 Book
 • K9076

  21:44Guangzhou
  03:42 +1Hengyang
  5h58m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 6 left Book
  • Soft sleeper USD 33.75 SOLD OUT
 • K436

  22:28Guangzhou
  04:14 +1Hengyang
  5h46m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 24.21 SOLD OUT
 • Z168

  22:52Guangzhou East
  04:50 +1Hengyang
  5h58m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 42.11 8 left Book
 • Z386

  22:55Guangzhou
  04:43 +1Hengyang
  5h48m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 2 left Book
 • K9018

  23:09Guangzhou
  05:01 +1Hengyang
  5h52m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 33.75 Book
 • K9126

  23:15Guangzhou
  05:08 +1Hengyang
  5h53m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 45.58 Book
 • K9122

  23:45Guangzhou
  05:41 +1Hengyang
  5h56m
  • Hard seat USD 11.83 Book
  • Hard sleeper USD 22.39 Book
  • Soft sleeper USD 33.75 Book
 • K6602

  05:03Guangzhou
  11:39 Hengyang
  6h36m
  SOLD OUT

Guangzhou - Hengyang

Filter

Departure time

Arrival time

Departure station

Arrival station

 • Departure (Earliest)
 • Departure (Latest)
 • Duration (Shortest)
 • Duration (Longest)
Plan your trip

Book Train Tickets Online Quickly & Easily with Ctrip

Plan to travel by train in China? Ctrip will help you book China train tickets online quickly and easily! No more waiting in line at the railway station; now you can search train schedules and buy cheap train tickets for any high-speed rail route in China online with our websites in English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Russian, Spanish or Thai as well as simplified or traditional Chinese. Our database is connected to the official China high-speed train information center, so you can rest assured you are seeing the latest train timetables and official prices for all trains routes in China. We make China train ticket booking easy with our convenient online booking system. Your China high-speed train tickets can be picked up at any station in Mainland China or delivered to your address in select cities across China.

Cheap Travel by China’s High-Speed Rail: Safe, Convenient and Comfortable

If you’re looking for cheap travel in China, China’s high-speed rail is the way to go. China’s high-speed railway system connects more than 300 cities across China, including Beijing, Shanghai and Guangzhou. Over 16,000 km (9,940 mi) long, China boasts the largest high-speed train network in the world. With speeds of up to 300 km/h (186 mph), train travel in China is a fast, convenient, cheap and comfortable option. Book your China bullet train ticket now! High-speed D train tickets and G train tickets can be booked a minimum of 35 minutes before departure and a maximum of 60 days before departure.

China High Speed Train

Shanghai to Beijing Train | Shanghai to Hangzhou Train | Shenzhen to Guangzhou Train | Hangzhou to Shanghai Train | Guangzhou to Shenzhen Train | Shanghai to Nanjing Train | Shanghai to Suzhou Train | Shanghai to Ningbo Train | Beijing to Guangzhou Train | Shenzhen to Guilin Train | Guangzhou to Guilin Train | Beijing to Shanghai Train

Toolbox

China Train Schedule | China Train Stations